Ngòi Opus 88 - No.5

190.000₫

Ngòi Opus 88 - No.5. Ngòi bút Opus 88 - Ngòi No.5. Ngòi do hãng Jowo sản xuất, tương thích với mọi bút dùng feed No.5.

Product

Product

Related

Product
Pilot converter CON 70

Pilot converter CON 70

170.000₫
Bao đựng 12 bút

Bao đựng 12 bút

350.000₫
Pilot converter CON 40

Pilot converter CON 40

100.000₫
Waterman converter

Waterman converter

250.000₫
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand