Pilot Capless

1.780.000₫

Body: đồng thau.

Ngòi: Thép; Fine

Kích thước: 

Dài: 138mm

Đường kính: 13mm

Khối lượng: 31gr

 Mỗi sản phẩm gồm:

Bút; 01 cartridge.

Product

Product

Related

Product
Bút nước Montblanc 163

Bút nước Montblanc 163

2.550.000₫
Bút bi Montblanc 164

Bút bi Montblanc 164

3.660.000₫
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand