Cụm ngòi Kanwrite - Ngòi Flex

185.000₫

Ngòi # 6Kanwrite được bắt đầu vào năm 1986 bởi Shri Laxmi Shankar Awasthi, có hơn 3 thập kỷ kinh nghiệm trong ngành thiết kế và sản xuất bút và ngòi bút. 

Họ nổi tiếng với sản phẩm là ngòi mài chuyện dụng.

Ngòi có 3 kiểu: ngòi Chrome, ngòi vàng và ngòi 2 tone.

Mỗi sản phẩm gồm:
Ngòi, feed và housing.

Product

Product

Related

Product
Cụm ngòi Schmidt # 5

Cụm ngòi Schmidt # 5

280.000₫
Cụm ngòi Schmidt # 6

Cụm ngòi Schmidt # 6

350.000₫
Cụm ngòi Kanwrite - Ngòi ZOOM BB

Cụm ngòi Kanwrite - Ngòi ZOOM BB

325.000₫
Cụm ngòi Kanwrite - Ngòi Oblique

Cụm ngòi Kanwrite - Ngòi Oblique

295.000₫
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand