Sổ Rhodia Bloc No.16 - A5

Mã số sản phẩm:

16600

150.000₫

Kiểu sổ: kẻ ngang

Kích thước:

A5 - 148x210x0,7 mm

Số trang: 160 trang (80 tờ)

Giấy: Rhodia 80gsmKiểu sổ: kẻ ngang

Kích thước:

A5 - 148x210 mm

Số trang: 160 trang (80 tờ)

Giấy: Rhodia 80gsm

 

 

Product

Product

Related

Product
Sổ Rhodia Bloc No.16 - A5

Sổ Rhodia Bloc No.16 - A5

150.000₫
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand