Sổ Rhodia Classic Wirebound Notebook

Mã số sản phẩm:

3692

210.000₫

Kiểu sổ: kẻ ngang

Kích thước:

A5 - 148x210x0,7 mm

Số trang: 160 trang (80 tờ)

Giấy: Rhodia 80gsmKiểu sổ: kẻ ngang

Kích thước:

A5 - 148x210x0,7 mm

Số trang: 160 trang (80 tờ)

Giấy: Rhodia 80gsm

 

 

Product

Product

Related

Product
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand