De Atramentis Artist - Violet

486.000₫

Thể tích: 50mlMực De Atramentis được sản xuất hoàn toàn thủ công bởi công ty De Atramentis ở Đức do Tiến sỹ Franz-Josef Jansen và cộng sự. 

Cũng như dòng Document, dòng Artist Ink không thấm nước và nhẹ. Tất cả các loại mực trong nhóm này có thể được trộn lẫn với nhau.

Các loại mực có thể được vẽ và viết bằng bút máy, bút lông và bút lông.

Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand