De Atramentis Rune - ALGIZ

380.000₫

Hết hàng

Màu sắc: Aubergine

Thể tích: 45 ml.Chữ Runes là loại chữ được người Viking ở Scandinavia sử dụng, nó có 24 kí tự và chỉ sử dụng nét thẳng.

Mỗi kí tự đại diện cho một chữ tượng hình, có ý nghĩa riêng, ám chỉ một triết lý sâu sa và luôn gắn liền với âm thanh.

......

ALGIZ tượng trưng cho một tác nhân may mắn đang đến với cuộc sống của bạn, thường là thông qua những cảm xúc hay trực giác không nhận thức được.

Product

Product

Related

Product
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand