De Atramentis Rune - ANSUZ

380.000₫

Hết hàng

Màu sắc: Fog Gray

Thể tích: 45 ml.Chữ Runes là loại chữ được người Viking ở Scandinavia sử dụng, nó có 24 kí tự và chỉ sử dụng nét thẳng.

Mỗi kí tự đại diện cho một chữ tượng hình, có ý nghĩa riêng, ám chỉ một triết lý sâu sa và luôn gắn liền với âm thanh.

......

Ansuz tượng trưng là cái miệng, và theo đó thì nó cũng thường chỉ về việc ghi nhận những lời khuyên, hoặc sự tiếp thu trí tuệ.

Khi Ansuz xuất hiện thì bạn có thể quên đi những lo lắng của mình vì nó nói lên rằng bạn hoàn toàn có đủ năng lực để vượt qua bất kỳ thử thách nào với tài hùng biện của mình một cách dễ dàng.

Product

Product

Related

Product
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand