De Atramentis Rune - DAGAZ

380.000₫

Hết hàng

Màu sắc: adular blue

Thể tích: 45 ml.Chữ Runes là loại chữ được người Viking ở Scandinavia sử dụng, nó có 24 kí tự và chỉ sử dụng nét thẳng.

Mỗi kí tự đại diện cho một chữ tượng hình, có ý nghĩa riêng, ám chỉ một triết lý sâu sa và luôn gắn liền với âm thanh.

......

DAGAZ là biểu tượng của sự tăng trưởng và phát triển, và là thời gian chính yếu của sự gia tăng và thịnh vượng

Product

Product

Related

Product
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand