De Atramentis Rune - EHWAZ

380.000₫

Hết hàng

Màu sắc: dark blue

Thể tích: 45 ml.Chữ Runes là loại chữ được người Viking ở Scandinavia sử dụng, nó có 24 kí tự và chỉ sử dụng nét thẳng.

Mỗi kí tự đại diện cho một chữ tượng hình, có ý nghĩa riêng, ám chỉ một triết lý sâu sa và luôn gắn liền với âm thanh.

......

EHWAZ chỉ về chuyển động vật lý, những chuyển dời mang tính cơ học hay là một nơi cư ngụ mới. Ý nghĩa chủ đạo của nó là thay đổi, nhưng đây là một sự thay đổi cho cái mới tốt hơn và thường là cái có thể lường trước được. EHWAZ tượng trưng cho một tiến trình ổn định và phát triển dần dần.

Product

Product

Related

Product
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand