De Atramentis Rune - EIHWAZ

380.000₫

Hết hàng

Màu sắc: emerald green

Thể tích: 45 ml.Chữ Runes là loại chữ được người Viking ở Scandinavia sử dụng, nó có 24 kí tự và chỉ sử dụng nét thẳng.

Mỗi kí tự đại diện cho một chữ tượng hình, có ý nghĩa riêng, ám chỉ một triết lý sâu sa và luôn gắn liền với âm thanh.

......

EIHWAZ tượng trưng cho cây thủy tùng. Người tìm kiếm lời khuyên sẽ phát triển không ngừng, bất chấp mọi sự phản đối.

Product

Product

Related

Product
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand