De Atramentis Rune - FEHU

380.000₫

Hết hàng

Màu sắc: Sepia Brown

Thể tích: 45 ml.Chữ Runes là loại chữ được người Viking ở Scandinavia sử dụng, nó có 24 kí tự và chỉ sử dụng nét thẳng.

Mỗi kí tự đại diện cho một chữ tượng hình, có ý nghĩa riêng, ám chỉ một triết lý sâu sa và luôn gắn liền với âm thanh.

......

FEHU là chữ Rune đầu tiên và tượng trưng cho sự dồi dào. Nó mô tả sừng của con bò hoặc con bò và ban đầu tượng trưng cho của cải vật chất dưới dạng gia súc. Ngày nay Fehu chỉ ra sự dồi dào về vật chất và tinh thần. Là một cổ ngữ về khả năng sinh sản.

Product

Product

Related

Product
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand