De Atramentis Rune - GEBO

380.000₫

Hết hàng

Màu sắc: copper brown,

Thể tích: 45 ml.Chữ Runes là loại chữ được người Viking ở Scandinavia sử dụng, nó có 24 kí tự và chỉ sử dụng nét thẳng.

Mỗi kí tự đại diện cho một chữ tượng hình, có ý nghĩa riêng, ám chỉ một triết lý sâu sa và luôn gắn liền với âm thanh.

......

GEBO nói đến một mối quan hệ đối tác, trong công việc hoặc tình cảm, và thường thì nó sẽ có một sự phát triển quan trọng trong mối quan hệ tình cảm. Đó có thể là một quyết định đi đến hôn nhân hoặc thắt chặt một mối quan hệ bền lâu. 

Product

Product

Related

Product
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand