De Atramentis Rune - Hagalaz

380.000₫

Hết hàng

Màu sắc: Atlantic blue

Thể tích: 45 ml.Chữ Runes là loại chữ được người Viking ở Scandinavia sử dụng, nó có 24 kí tự và chỉ sử dụng nét thẳng.

Mỗi kí tự đại diện cho một chữ tượng hình, có ý nghĩa riêng, ám chỉ một triết lý sâu sa và luôn gắn liền với âm thanh.

......

HAGALL có nghĩa là mưa đá nó đại diện cho những lực lượng khách quan mà bạn không thể kiểm soát được.
Nó là biểu tượng cho sự phá vỡ các thành tố. Thay đổi và giải phóng là một phần của thông điệp: nếu bạn vượt qua khó khăn một cách khôn ngoan, một tương lai tốt đẹp hơn đang ở phía trước. Hagalaz cũng hứa hẹn niềm vui và sự ấm áp.

Product

Product

Related

Product
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand