De Atramentis Rune - INGWAZ

380.000₫

Hết hàng

Màu sắc: Manhattan gray

Thể tích: 45 ml.Chữ Runes là loại chữ được người Viking ở Scandinavia sử dụng, nó có 24 kí tự và chỉ sử dụng nét thẳng.

Mỗi kí tự đại diện cho một chữ tượng hình, có ý nghĩa riêng, ám chỉ một triết lý sâu sa và luôn gắn liền với âm thanh.

......

INGWAZ thể hiện sự sở hữu và thường tượng trưng cho những thứ mà tiền có thể mua được, như là nhà cửa và đất đai. Khi nói về tiền tài thì thường có liên quan đến các món tiền thừa kế, tín dụng hay là quỹ phúc lợi.

Product

Product

Related

Product
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand