De Atramentis Rune - ISA

380.000₫

Hết hàng

Màu sắc: bamboo green

Thể tích: 45 ml.Chữ Runes là loại chữ được người Viking ở Scandinavia sử dụng, nó có 24 kí tự và chỉ sử dụng nét thẳng.

Mỗi kí tự đại diện cho một chữ tượng hình, có ý nghĩa riêng, ám chỉ một triết lý sâu sa và luôn gắn liền với âm thanh.

......

Biểu thị cái tôi cá nhân và cũng biểu thị sức mạnh tự duy trì trong thời gian căng thẳng, nó khuyến khích và khuyên bạn nên dựa vào sức mạnh bên trong.

Product

Product

Related

Product
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand