De Atramentis Rune - Jera

380.000₫

Hết hàng

Màu sắc: Magenta

Thể tích: 45 ml.Chữ Runes là loại chữ được người Viking ở Scandinavia sử dụng, nó có 24 kí tự và chỉ sử dụng nét thẳng.

Mỗi kí tự đại diện cho một chữ tượng hình, có ý nghĩa riêng, ám chỉ một triết lý sâu sa và luôn gắn liền với âm thanh.

......

Jera biểu thị cho sự thu hoạch, và gặt hái thành quả cho những nỗ lực mà bạn bỏ ra. Những phần thưởng này có thể là từ duyên nghiệp bạn đã tạo ra, hay là một sự báo đáp cho những hành vi tốt đẹp của bạn với ai đó.

Product

Product

Related

Product
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand