De Atramentis Rune - KENNAZ

380.000₫

Hết hàng

Màu sắc: Turquoise Green

Thể tích: 45 ml.Chữ Runes là loại chữ được người Viking ở Scandinavia sử dụng, nó có 24 kí tự và chỉ sử dụng nét thẳng.

Mỗi kí tự đại diện cho một chữ tượng hình, có ý nghĩa riêng, ám chỉ một triết lý sâu sa và luôn gắn liền với âm thanh.

......

 KENAZ biểu trưng cho nguyên tố lửa, đây là một ngọn lửa thân thiện, ấm áp và kiểm soát được, thường là của một ngọn đuốc hay là ẩn dụ cho ngọn lửa trong tim.

Ký tự này đại diện cho sức mạnh, năng lượng và quyền lực, cũng như Uruz, nó tượng trưng cho sức khoẻ dồi dào và sự củng cố quyền lực mạnh mẽ.

Nó cũng có ý nghĩa khuyên ta cần giữ một thái độ tốt và tích cực

Product

Product

Related

Product
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand