De Atramentis Rune - LAGUZ

380.000₫

Hết hàng

Màu sắc: sky blue,

Thể tích: 45 ml.Chữ Runes là loại chữ được người Viking ở Scandinavia sử dụng, nó có 24 kí tự và chỉ sử dụng nét thẳng.

Mỗi kí tự đại diện cho một chữ tượng hình, có ý nghĩa riêng, ám chỉ một triết lý sâu sa và luôn gắn liền với âm thanh.

......

LAGUZ là ký tự của trí tuệ từ trực giác, và chỉ ra rằng bạn nên làm theo trực giác của mình khi đối mặt với các vấn đề.

Product

Product

Related

Product
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand