De Atramentis Rune - MANNAZ

380.000₫

Hết hàng

Màu sắc: night black

Thể tích: 45 ml.Chữ Runes là loại chữ được người Viking ở Scandinavia sử dụng, nó có 24 kí tự và chỉ sử dụng nét thẳng.

Mỗi kí tự đại diện cho một chữ tượng hình, có ý nghĩa riêng, ám chỉ một triết lý sâu sa và luôn gắn liền với âm thanh.

......

MANNAZ chỉ sự phụ thuộc lẫn nhau, và bạn có thể mong chờ vào một sự trợ giúp hay hợp tác nào đó cho những vấn đề của mình. Sự trợ giúp này có thể là một lời chỉ dẫn hết sức không ngoan, và khi đi cùng với ANSUZ thì lời khuyên này hoàn toàn chân thành và không thiên vị.

Product

Product

Related

Product
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand