De Atramentis Rune - NAUTHIZ

380.000₫

Hết hàng

Màu sắc: Havana

Thể tích: 45 ml.Chữ Runes là loại chữ được người Viking ở Scandinavia sử dụng, nó có 24 kí tự và chỉ sử dụng nét thẳng.

Mỗi kí tự đại diện cho một chữ tượng hình, có ý nghĩa riêng, ám chỉ một triết lý sâu sa và luôn gắn liền với âm thanh.

......

Nauthiz khuyên rằng nên tin tưởng vào số phận, vì cuối cùng nó sẽ dẫn bạn đến những gì bạn thực sự cần.

Product

Product

Related

Product
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand