De Atramentis Rune - PERTH

380.000₫

Hết hàng

Màu sắc: olive green

Thể tích: 45 ml.Chữ Runes là loại chữ được người Viking ở Scandinavia sử dụng, nó có 24 kí tự và chỉ sử dụng nét thẳng.

Mỗi kí tự đại diện cho một chữ tượng hình, có ý nghĩa riêng, ám chỉ một triết lý sâu sa và luôn gắn liền với âm thanh.

......

PERTH đại diện cho yếu tố may rủi. Theo đó, các hành động trong quá khứ - cá nhân hoặc vũ trụ trong tự nhiên - sẽ định hình hiện tại. Người tìm kiếm lời khuyên được yêu cầu chấp nhận điều này và hãy để cuộc sống của mình nương theo số phận.

Product

Product

Related

Product
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand