De Atramentis Rune - RAIDO

380.000₫

Hết hàng

Màu sắc: Purple violet

Thể tích: 45 ml.Chữ Runes là loại chữ được người Viking ở Scandinavia sử dụng, nó có 24 kí tự và chỉ sử dụng nét thẳng.

Mỗi kí tự đại diện cho một chữ tượng hình, có ý nghĩa riêng, ám chỉ một triết lý sâu sa và luôn gắn liền với âm thanh.

......

 Raido biểu tượng của nó là chiếc xe, nó biểu thị cho sự chu du, thường nhằm mục đích thư giãn. Vì thế, nó thường chỉ một chuyến đi an toàn và thoải mái, thường không có những rủi ro và đa phần là cùng đi với một vài người cùng chí hướng, sở thích, quan điểm.

Product

Product

Related

Product
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand