De Atramentis Rune - THURISAZ

380.000₫

Hết hàng

Màu sắc: Steel Blue

Thể tích: 45 ml.Chữ Runes là loại chữ được người Viking ở Scandinavia sử dụng, nó có 24 kí tự và chỉ sử dụng nét thẳng.

Mỗi kí tự đại diện cho một chữ tượng hình, có ý nghĩa riêng, ám chỉ một triết lý sâu sa và luôn gắn liền với âm thanh.

......

Thurisaz tượng trưng cho sự hủy diệt, trong mối liên hệ với Thor, thần sấm và sét. Cũng chỉ ra con đường rõ ràng cho một khởi đầu mới.

Product

Product

Related

Product
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand