De Atramentis Rune - Uruz

380.000₫

Hết hàng

Màu sắc: Camine red

Thể tích: 45 ml.Chữ Runes là loại chữ được người Viking ở Scandinavia sử dụng, nó có 24 kí tự và chỉ sử dụng nét thẳng.

Mỗi kí tự đại diện cho một chữ tượng hình, có ý nghĩa riêng, ám chỉ một triết lý sâu sa và luôn gắn liền với âm thanh.

......

Biểu tượng cho bò rừng Châu Âu. Uruz đại diện cho sức mạnh và sự tự do của loài vật này và tượng trưng cho sức mạnh sáng tạo, năng lượng tình dục và sức khỏe thể chất.

Product

Product

Related

Product
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand