De Atramentis Rune - Wunjo

380.000₫

Hết hàng

Màu sắc: Royal blue

Thể tích: 45 ml.Chữ Runes là loại chữ được người Viking ở Scandinavia sử dụng, nó có 24 kí tự và chỉ sử dụng nét thẳng.

Mỗi kí tự đại diện cho một chữ tượng hình, có ý nghĩa riêng, ám chỉ một triết lý sâu sa và luôn gắn liền với âm thanh.

......

 Rune Wunjo báo trước hạnh phúc và sự hòa hợp. Là một biểu tượng của sự phục hồi, Wunjo cũng hứa hẹn sẽ làm sáng tỏ những vấn đề không rõ ràng trước đây. 

Product

Product

Related

Product
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand