Natami Retro - Cream

190.000₫

Cỡ ngòi: F

Chiều dài: 140

Đường kính: 11mm

Khối lượng: 10g

Bộ sản phẩm bao gồm: 1 x Bút máy, 1 x Converter



Product

Product

Related

Product
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand