Pilot converter CON 40

Mã số sản phẩm:

CON-40

100.000₫

Thể tích: 0,4 ml

 Pilot converter CON-40 phù hợp với hầu hết các loại bút máy Pilot

Product

Product

Related

Product
Cụm ngòi Bock #6

Cụm ngòi Bock #6

380.000₫
Pilot converter CON 70

Pilot converter CON 70

170.000₫
Bao đựng 12 bút

Bao đựng 12 bút

350.000₫
Pilot converter CON 40

Pilot converter CON 40

100.000₫
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand