Pilot converter CON 70

Mã số sản phẩm:

CON-70

170.000₫

Thể tích: 1,1 ml

 

 Pilot converter CON-70 phù hợp với hầu hết các loại bút máy Pilot:

Custom 74, Explorer, Justus 95, Kakuno, Metal Falcon, Namiki

Product

Product

Related

Product
Cụm ngòi Schmidt # 5

Cụm ngòi Schmidt # 5

280.000₫
Cụm ngòi Schmidt # 6

Cụm ngòi Schmidt # 6

350.000₫
Cụm ngòi Kanwrite - Ngòi ZOOM BB

Cụm ngòi Kanwrite - Ngòi ZOOM BB

325.000₫
Cụm ngòi Kanwrite - Ngòi Oblique

Cụm ngòi Kanwrite - Ngòi Oblique

295.000₫
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand