Sailor Chizu - thân gỗ tuyết tùng

3.880.000₫

Body: gỗ tuyết tùng

Ngòi: 14k; Fine

 Mỗi sản phẩm gồm:

Bút; 01 cartridge.

Product

Product

Related

Product
Bút nước Montblanc 163

Bút nước Montblanc 163

2.550.000₫
Bút bi Montblanc 164

Bút bi Montblanc 164

3.660.000₫
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand