Sailor Karin - thân gỗ mộc qua

3.790.000₫

Hết hàng

Body: gỗ tuyết tùng

Ngòi: 14k; Fine

 Mỗi sản phẩm gồm:

Bút; 01 cartridge.

Product

Product

Related

Product
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand