Bao đựng 12 bút

350.000₫

Chất liệu: da PU

Màu sắc: Nâu

Số lượng chứa: 12 bút

Kích thước: 175 x 120 x 25 mm

Khối lượng: 110 grProduct

Product

Related

Product
Cụm ngòi Bock #6

Cụm ngòi Bock #6

380.000₫
Pilot converter CON 70

Pilot converter CON 70

170.000₫
Bao đựng 12 bút

Bao đựng 12 bút

350.000₫
Pilot converter CON 40

Pilot converter CON 40

100.000₫
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand