Bao đựng 12 bút

350.000₫

Chất liệu: da PU

Màu sắc: Nâu

Số lượng chứa: 12 bút

Kích thước: 175 x 120 x 25 mm

Khối lượng: 110 grProduct

Product

Related

Product
Cụm ngòi Schmidt # 5

Cụm ngòi Schmidt # 5

280.000₫
Cụm ngòi Schmidt # 6

Cụm ngòi Schmidt # 6

350.000₫
Cụm ngòi Kanwrite - Ngòi ZOOM BB

Cụm ngòi Kanwrite - Ngòi ZOOM BB

325.000₫
Cụm ngòi Kanwrite - Ngòi Oblique

Cụm ngòi Kanwrite - Ngòi Oblique

295.000₫
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand