Bao đựng 12 bút

350.000₫

Chất liệu: da PU

Màu sắc: Nâu

Số lượng chứa: 12 bút

Kích thước: 175 x 120 x 25 mm

Khối lượng: 110 grProduct

Product

Related

Product
Bao đựng 12 bút

Bao đựng 12 bút

350.000₫
Pilot converter CON 40

Pilot converter CON 40

100.000₫
Waterman converter

Waterman converter

250.000₫
Ngòi Opus 88 - No.5

Ngòi Opus 88 - No.5

190.000₫
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand