Bút nước Montblanc 163

2.550.000₫

Body: Resin.

Trên nắp có khắc tên.

Kích thước: 

Khi đóng nắp: 137 mm

Khi cài nắp để viết: 152 mm

Đường kính: 12mm

Khối lượng: 24gr

 Mỗi sản phẩm gồm:

Bút; 01 refill.

Product

Product

Related

Product
Bút nước Montblanc 163

Bút nước Montblanc 163

2.550.000₫
Bút bi Montblanc 164

Bút bi Montblanc 164

3.660.000₫
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand
Artevn brand